1. antiintellektualism

  antiintellektualism, misstro mot människors möjlighet att med förståndets hjälp, med sakliga resonemang och vetenskapliga metoder finna lösningar på teoretiska och praktiska problem.
 2. Bysantinska riket

  Bysantinska riket, senantik och medeltida statsbildning med tyngdpunkt i östra medelhavsområdet.
 3. Charles de Gaulle

  de Gaulle, Charles, född 22 november 1890, död 9 november 1970, fransk statsman och militär, brigadgeneral 1940, regeringschef 1944–46 och 1958–59, president 1959–69.
 4. maffia

  maffia, organiserad brottslighet med rötter på Sicilien.
 5. antiziganism

  antiziganism, benämning på rasism riktad mot romer.
 6. commedia dell’arte

  commedia dell’arte, italiensk teaterform som uppkom i mitten av 1500-talet och höll sig levande fram till slutet av 1700-talet.

 7. F.W. de Klerk

  de Klerk, Frederik Willem, född 1936, sydafrikansk politiker och jurist, president 1989–94, andre vicepresident 1994–96.

 8. Ulrika Eleonora

  Ulrika Eleonora d.ä., född 11 september 1656, död 26 juli 1693, svensk drottning, dotter till Fredrik III av Danmark och Sofia Amalia av Braunschweig-Lüneburg.

 9. intervju

  intervju, samtalsform som primärt syftar till utfrågning av en person.
 10. politikerförakt

  politikerförakt, misstro mot politiker och deras avsikter.