1. Sturemorden

  Sturemorden, benämning på det blodiga drama som på Erik XIV:s order utspelades i Uppsala 24 maj 1567.
 2. chitvå-test

  chitvå-test, χ2-test, typ av statistiska test med omfattade användning.

 3. Karl XV

  Karl XV, född 3 maj 1826, död 18 september 1872, kung av Sverige och Norge från 1859 (i Norge kallad Karl IV), son till Oscar I och Josefina.
 4. pytagoréer

  pytagoréer, anhängare till den grekiske filosofen Pythagoras eller av läror som tillskrevs honom.
 5. Emmy Rappe

  Rappe, Emmy, 1835–96, sjuksköterska, föregångare inom svensk sjuksköterskeutbildning.
 6. politik

  politik, statskonst, processen att erövra och utöva makt i offentliga sammanhang.
 7. Cicero

  Cicero, täcknamn på Elyesa Bazna (1904–70), en av andra världskrigets mest berömda spioner.
 8. Joseph de Maistre

  Maistre, Joseph de, 1753–1821, greve, fransk författare.
 9. neofobi

  neofobi, irrationell, stark rädsla eller motvilja mot det som är nytt.
 10. Pierre de Coubertin

  Coubertin, Pierre de, född 1 januari 1863, död 2 september 1937, baron, fransk idrottsledare, pedagog och skriftställare.