1. Bertil

  Bertil, född 28 februari 1912, död 5 januari 1997, svensk prins, hertig av Halland, son till Gustaf VI Adolf och hans första hustru, kronprinsessan Margareta; jämför släktartikel Bernadotte.

 2. hålvägg

  hålvägg, defekt i hoven hos hästdjur, där vägghornet på ett område har mist kontakten med underliggande vävnad.
 3. Ofelia

  Ofelia, i Shakespeares ”Hamlet” titelpersonens älskade, som han dock behandlar tvetydigt.
 4. brasklapp

  brasklapp, hemlig reservation, förbehåll anfört som försiktighetsåtgärd.
 5. Oscar Wilde

  Wilde, Oscar, född 16 oktober 1854, död 30 november 1900, brittisk (irländsk) författare.
 6. målbrott

  målbrott, mutation , röstförändringen hos pojkar i puberteten.
 7. Mr.

  Mr. (eng., förkortning av mister), motsvarar närmast svenskans herr, och används framför efternamn (eller för- och efternamn) om och till vuxna män, såvida inte en etablerad titel (t.ex. Lord, Doctor eller Professor) bör utsättas.
 8. alternativkostnad

  alternativkostnad, nationalekonomisk term som anger värdet man går miste om genom att avstå från bästa möjliga användning av resurserna.
 9. Wilhelm Steinitz

  Steinitz, Wilhelm, 1836–1900, österrikisk schackspelare.
 10. pertinensformel

  pertinensformel (ytterst av latin pertineo ’höra till’), en uppräkning i äldre överlåtelsehandlingar av en viss egendoms tillhörigheter, så detaljerat utformad att den nye ägaren inte skulle riskera att gå miste om någon rättighet som hörde till egendomen, vare sig inom eller utom hägnaden, på land eller i vatten.