1. Fenrisulven

  Fenrisulven, Fenrir, varggestalt i fornnordisk mytologi, jämte Midgårdsormen och Hel avkomma till Loke och jättekvinnan Angerboda.
 2. Gamla lantmannapartiet

  Gamla lantmannapartiet, det frihandelsvänliga parti i andra kammaren som bildades då Lantmannapartiet sprängdes på tullfrågan i januari 1888.
 3. forfeiting

  forfeiting (eng., av forfeit ’förverka’, ’gå miste om’), finansieringsform som är särskilt vanlig vid exportaffärer.
 4. Adrastos

  Adrastos, i grekisk myt kung i Argos.
 5. sladd

  sladd, fordonsrörelse med så stor avdrift att de sladdande hjulen förlorat sidgreppet.
 6. borgerlig kommun

  borgerlig kommun, benämning på vanlig kommun eller landsting för allmänna angelägenheter till skillnad från kyrklig kommun (församling, pastorat etc.).
 7. Löderup

  Löderup, tätort i Ystads kommun, Skåne (Skåne län), 20 km öster om Ystad; 614 invånare (2016).

 8. stympning

  stympning, lemlästning, borttagande av kroppsdelar eller lemmar.
 9. Stålmannen

  Stålmannen, engelska Superman, amerikansk seriefigur skapad av Jerome Siegel (1914–96; text) och Joseph Shuster (1914–92; bild).

 10. Maximus Confessor

  Maximus Confessor, Maximos Bekännaren, 580–662, bysantinsk teolog, helgon.