1. skugga

  skugga uppstår bakom ett föremål som belyses av en ljuskälla.
 2. trolldom

  trolldom, förmåga att utföra handlingar med övernaturlig effekt, som folktron i alla kulturer tillagt vissa människor, i svensk tradition kallade bl.a. häxor (trollkonor, trollpackor, trollkäringar, vilka alltså inte skall uppfattas som kvinnliga troll) och trollkarlar; se häxa och trollkarl.
 3. flodavlänkning

  flodavlänkning, floderövring , flodinfångning, sker när en flod genom bakåtskridande erosion fångar in den övre delen av ett annat vattendrag så att vattenflödet avlänkas till den förstnämnda floden.
 4. enklitisk

  enklitisk.
 5. denaturering

  denaturering, förändring av ett ämnes naturliga egenskaper.
 6. Karlowitz

  Karlowitz, tyskt namn på staden Sremski Karlovci i Vojvodina, Serbien.
 7. Jasenovac

  Jasenovac, ort 95 km sydöst om Zagreb, Kroatien.
 8. suboptimering

  suboptimering, term inom optimeringsteori som innebär att man riskerar att få en lösning som inte är den bästa tänkbara när man försöker dela upp ett komplicerat problem i hanterbara bitar.
 9. Ned Beatty

  Beatty, Ned, född 1937, amerikansk skådespelare.
 10. Surakarta

  Surakarta, stad på mellersta Java, Indonesien; 556 100 invånare (2010).