1. vitaminer

  vitaminer, organiska föreningar som djur inklusive människa behöver och som måste tillföras genom födan eftersom de inte i tillräcklig mängd, eller inte alls, kan bildas i kroppen.
 2. endosymbiontteorin

  endosymbiontteorin säger att små fritt levande bakterieliknande organismer, för cirka en miljard år sedan, trängde in i större celler och så småningom övergick till att bli mitokondrier, kloroplaster med mera inne i de större cellerna.
 3. fosfattranslokatorer

  fosfattranslokatorer, proteiner som förmedlar transporten av fosfatjoner över membraner i alla levande celler.
 4. Göran Stenlid

  Stenlid, Göran, 1919–2016, botanist, professor i växtfysiologi vid Sveriges lantbruksuniversitet, Ultuna, 1977–84.

 5. muskel

  muskel, hos djur inklusive människa vävnad som är byggd för sammandragning (kontraktion) och som utför kroppens rörelser samt formförändring av kroppens organ.

 6. organell

  organell, avgränsad, ofta membranomsluten del av en eukaryot (kärnförsedd) cell.
 7. membran

  membran [uttalas memmbrán] kallas den tunna vägg eller hinna som finns ytterst i levande celler. Ibland använder man i stället orden cellmembran och plasmamembran.

 8. matrix

  matrix, biologisk term för grundsubstans, t.ex. mellan cellerna i vissa vävnader, som i broskvävnad ( broskmatrix) och i njurens kärlnystan ( mesangiematrix).
 9. mitokondriella sjukdomar

  mitokondriella sjukdomar, sjukdomar vilkas yttringar visats bero på störd funktion i cellernas mitokondrier.
 10. växter

  växter, egentliga växter, Plantae, rike av organismer som omfattar mossorna och kärlväxterna med lummerväxter, fräkenväxter, ormbunkar, cykadofyter (kottepalmer), ginkgoväxter, gnetofyter, barrväxter ( Pinophytina, koniferofyter) samt de gömfröiga växterna. Gruppen har en osäker avgränsning mot grönalgerna, som ibland därför räknas till växterna.