1. submikroskopisk

  submikroskopisk, om föremål eller biologisk struktur: så liten att den inte kan urskiljas i vanligt mikroskop (ljusmikroskop).
 2. cykloheximid

  cykloheximid, actidione, antibiotikum från actinomyceten Streptomyces griseus, vilket hämmar proteinsyntesen med eukaryota organismers 80S-ribosomer, men inte proteinsyntesen med 70S-ribosomer som finns hos bakterier, mitokondrier och plastider.
 3. hypermetabolism

  hypermetabolism, ökad ämnesomsättning i kroppen.
 4. biologiska membraner

  biologiska membraner, membraner som avgränsar alla levande celler samt vissa strukturer inuti cellerna (bl.a. kärna och mitokondrier) hos eukaryoter (t.ex. växter och djur) och som har speciella funktioner i cellens ämnesomsättning.
 5. karnitin

  karnitin, en substituerad fettsyra som finns i hög koncentration i muskelvävnad och som krävs för transporten av långkedjiga fettsyror i cellens mitokondrier.
 6. andningskedja

  andningskedja, elektrontransportkedja, serie av proteinkomplex med enzymer som katalyserar delsteg vid oxidationen av substanser i cellandningen.
 7. glyoxisom

  glyoxisom, organell i växtceller specialiserad för omvandling av fett till kolhydrat.
 8. fettvävnad

  fettvävnad är vävnad i kroppen som består av fettceller.
 9. hematoxylin

  hematoxylin, naturligt förekommande färgämne som extraheras ur ved från det centralamerikanska trädet Haematoxylum campechianum.
 10. icke-mendelsk nedärvning

  icke-mendelsk nedärvning, även kallad cytoplasmatisk, extrakromosomal, extranukleär eller maternell nedärvning, är inte knuten till kromosomerna och avviker därför från de mendelska lagarna.