1. kloramfenikol

  kloramfenikol, syntetiskt framställt antibiotikum av bredspektrumtyp med bakteriehämmande verkan.
 2. aminotransferaser

  aminotransferaser, en grupp enzymer som deltar i omsättningen av aminosyror i kroppen.
 3. vitalfärgning

  vitalfärgning, färgning av levande celler eller deras organeller (t.ex. mitokondrier eller lysosomer) inför undersökning med hjälp av mikroskop.
 4. brun fettvävnad

  brun fettvävnad, brunt fett, fettvävnad som har rikare blodförsörjning och nervförsörjning samt innehåller fler mitokondrier än vanlig vit fettväv, vilket ger den en brunaktig färg.
 5. ubikinon

  ubikinon, koenzym Q, substituerad bensokinon med en lång sidokedja innehållande 6–10 isoprenenheter (Q 6–Q 10).
 6. prokaryota organismer

  prokaryota organismer, Procaryotae ( Prokaryotae), Monera, kärnlösa organismer, grupp organismer som omfattar bakterier och arkéer.
 7. leghemoglobin

  leghemoglobin, ett protein som, i likhet med hemoglobin i blod, kan binda syre.
 8. mRNA

  mRNA, messenger-RNA , budbärar-RNA, ribonukleinsyramolekyl (RNA-molekyl) som dels innehåller genetisk information om sammansättningen av ett protein, dels styr hopkopplingen av aminosyror till detta protein i ribosomerna i cellens cytoplasma.
 9. eukaryota organismer

  eukaryota organismer  är alla livsformer som består av celler med cellkärna.

 10. kondition

  kondition, inom fysiologin förmågan att upprätthålla fysisk ansträngning över en längre tid.