1. glykolys

  glykolys, reaktionssekvens som leder till nedbrytning av glukos till trekolföreningen pyruvat.
 2. Leighs sjukdom

  Leighs sjukdom, subakut nekrotiserande encefalomyelopati, hjärnsjukdom med fläckformig, långsamt fortskridande vävnadsundergång huvudsakligen i mellanhjärnan, bryggan och förlängda märgen samt ibland även i lillhjärnan och de centrala grå kärnorna i storhjärnan.
 3. Danons sjukdom

  Danons sjukdom, ärftlig sjukdom som tillhör gruppen lysosomala upplagringssjukdomar.
 4. autofagi

  autofagi, cellulär process varvid cellens egna, utslitna beståndsdelar transporteras till lysosomerna för nedbrytning och återvinning.

 5. transport-ATPaser

  transport-ATPaser , membranbundna enzymer som transporterar joner genom membraner från en lägre till en högre koncentration av jonen.
 6. energibalans

  energibalans, term som används inom exempelvis fysiologi och som betecknar den praktiska tillämpningen av termodynamikens första huvudsats.
 7. totipotens

  totipotens, omnipotens, förmåga hos en cell att ge upphov till en hel organism.
 8. blodfläcksanalys

  blodfläcksanalys, kriminalteknisk undersökning av intorkade spår för att undersöka om det är blod samt från vilken djurart och individ det kommer.
 9. fotosyntes

  fotosyntes, den process genom vilken växter, alger och fototrofa bakterier omvandlar ljus till kemiskt bunden energi.
 10. fettomsättning

  fettomsättning, kroppens upptag av fett från födan, fettets transport och omvandling i kroppen samt dess förbränning eller lagring.