1. plasmon

  plasmon, sammanfattande benämning på den arvsmassa (DNA) som finns i eukaryota celler utanför cellkärnans kromosomer.
 2. muskel

  muskel, hos djur inklusive människa vävnad som är byggd för sammandragning (kontraktion) och som utför kroppens rörelser samt formförändring av kroppens organ.

 3. proteiner

  proteiner, tidigare kallade äggviteämnen, makromolekyler uppbyggda av aminosyror sammanbundna till kedjor.
 4. ytkemi

  ytkemi, den del av kemin som behandlar egenskaper hos gränsytor mellan olika faser, t.ex. gas–vätska, vätska–fast fas och gas–fast fas.
 5. hematoxylin

  hematoxylin, naturligt förekommande färgämne som extraheras ur ved från det centralamerikanska trädet Haematoxylum campechianum.
 6. leghemoglobin

  leghemoglobin, ett protein som, i likhet med hemoglobin i blod, kan binda syre.
 7. Leighs sjukdom

  Leighs sjukdom, subakut nekrotiserande encefalomyelopati, hjärnsjukdom med fläckformig, långsamt fortskridande vävnadsundergång huvudsakligen i mellanhjärnan, bryggan och förlängda märgen samt ibland även i lillhjärnan och de centrala grå kärnorna i storhjärnan.
 8. mikrosomer

  mikrosomer, cellfragment som erhålls vid homogenisering (söndermalning) av endoplasmanätet.
 9. Lufts sjukdom

  Lufts sjukdom, mycket sällsynt sjukdom med kraftigt stegrad ämnesomsättning trots normal sköldkörtelfunktion.
 10. markörenzym

  markörenzym, enzym som är typiskt för en viss celldel och som kan användas för att identifiera en speciell celldel i biokemiska preparationer.