1. porin

  porin, membranprotein som finns i yttermembranet i mitokondrier, kloroplaster och gramnegativa bakterier.
 2. vitaminer

  vitaminer, organiska föreningar som djur inklusive människa behöver och som måste tillföras genom födan eftersom de inte i tillräcklig mängd, eller inte alls, kan bildas i kroppen.
 3. fosfattranslokatorer

  fosfattranslokatorer, proteiner som förmedlar transporten av fosfatjoner över membraner i alla levande celler.
 4. Göran Stenlid

  Stenlid, Göran, 1919–2016, botanist, professor i växtfysiologi vid Sveriges lantbruksuniversitet, Ultuna, 1977–84.

 5. submikroskopisk

  submikroskopisk, om föremål eller biologisk struktur: så liten att den inte kan urskiljas i vanligt mikroskop (ljusmikroskop).
 6. cykloheximid

  cykloheximid, actidione, antibiotikum från actinomyceten Streptomyces griseus, vilket hämmar proteinsyntesen med eukaryota organismers 80S-ribosomer, men inte proteinsyntesen med 70S-ribosomer som finns hos bakterier, mitokondrier och plastider.
 7. hypermetabolism

  hypermetabolism, ökad ämnesomsättning i kroppen.
 8. glyoxisom

  glyoxisom, organell i växtceller specialiserad för omvandling av fett till kolhydrat.
 9. vitalfärgning

  vitalfärgning, färgning av levande celler eller deras organeller (t.ex. mitokondrier eller lysosomer) inför undersökning med hjälp av mikroskop.
 10. ubikinon

  ubikinon, koenzym Q, substituerad bensokinon med en lång sidokedja innehållande 6–10 isoprenenheter (Q 6–Q 10).