1. glyoxisom

  glyoxisom, organell i växtceller specialiserad för omvandling av fett till kolhydrat.
 2. energibalans

  energibalans, term som används inom exempelvis fysiologi och som betecknar den praktiska tillämpningen av termodynamikens första huvudsats.
 3. blodfläcksanalys

  blodfläcksanalys, kriminalteknisk undersökning av intorkade spår för att undersöka om det är blod samt från vilken djurart och individ det kommer.
 4. bly

  bly, metalliskt grundämne tillhörande periodiska systemets grupp 14 (IV B), kolgruppen, kemiskt tecken Pb.
 5. muskelsjukdomar

  muskelsjukdomar, myopatier, sjukdomar i muskeln vilka är antingen medfödda eller förvärvade, dvs. en följd av sjukdom eller skada.
 6. biologi

  biologi, vetenskapen om de levande organismerna.

 7. mangan

  mangan, metalliskt grundämne i periodiska systemets grupp 7, kemiskt tecken Mn.
 8. fertilitet

  fertilitet, biologisk term: fruktsamhet (förmåga att alstra livsduglig avkomma) eller fruktbarhet.
 9. biofysik

  biofysik, fysikalisk biologi, livets fysik, är en gränsvetenskap mellan biologi, fysik och kemi.