1. mjöl

  mjöl, slutprodukt vid malning.
 2. mjölk

  mjölk, ibland använd benämning på växternas mjölksaft.

 3. mjölksaft

  mjölksaft, latex, det flytande innehållet i växters mjölksaftkärl.

 4. mjölksyra

  mjölksyra, α-hydroxipropionsyra, CH3CH(OH)COOH, färglös vätska som har sirapskonsistens och som absorberar fukt ur luften.

 5. mjölke

  mjölke, mjölkört, rallarros, Chamerion angustifolium (synonym Epilobium angustifolium, Chamaenerion angustifolium), art i familjen dunörtsväxter.
 6. mjölk

  mjölk, sekret som bildas i mjölkkörtlarna hos däggdjur och som täcker hela näringsbehovet hos en nyfödd.

 7. mjölnarmatti

  mjölnarmatti, kortspel, se mas.
 8. mjölon

  mjölon, Arctostaphylos uva-ursi, art i familjen ljungväxter.
 9. mjölkras

  mjölkras, husdjursras som i huvudsak utnyttjas för mjölkproduktion.
 10. mjölktistel

  mjölktistel, annat namn på växtarten kålmolke.