1. mjölklist

  mjölklist, en förtjockad hudsträng hos däggdjursembryon som utgör anlag till mjölkkörtlarna.
 2. mjölkallergi

  mjölkallergi, överkänslighet som orsakas av en immunologisk reaktion mot en eller flera proteinfraktioner i mjölk, vanligen komjölk.
 3. mjölktistel

  mjölktistel, annat namn på växtarten kålmolke.
 4. mjölkkärna

  mjölkkärna, redskap för tillverkning av smör, se kärna.
 5. H-mjölk

  H-mjölk, sterilmjölk, UHT-mjölk (ultrahög temperaturbehandling), mjölk som hållbarhetsbehandlats (därav namnet) genom värmebehandling vid ca 140 °C i 2–4 sekunder och som därpå förpackats aseptiskt.
 6. mjölor

  mjölor, annat namn på arten mjölkvalster.
 7. mjölkvalster

  mjölkvalster, mjölor , Acarus siro, art i gruppen förrådskvalster.
 8. mjölmott

  mjölmott, Pyralis farinalis , art i fjärilsfamiljen mott.
 9. maniok

  maniok, kassava, Manihot esculenta (synonym M. utilissima), art i familjen törelväxter.

 10. mjölksyrabakterier

  mjölksyrabakterier, samlingsnamn för icke sporbildande, grampositiva bakterier som kan jäsa olika sockerarter till mjölksyra.