1. Mjölkfrämjandet

  Mjölkfrämjandet, organisation med uppgift att främja intresset för och användningen av mjölk och mjölkprodukter.
 2. mjölksyradehydrogenas

  mjölksyradehydrogenas, detsamma som laktatdehydrogenas.
 3. mjölksocker

  mjölksocker är ett annat namn på sockerarten laktos.
 4. mjölkproduktion

  mjölkproduktion, produktion av mjölk utöver ungarnas behov.

 5. mjölkbildning.

  mjölkbildning. Mjölken bildas hos däggdjur i juvret i mikroskopiskt små körtelblåsor, alveoler.
 6. mjölmålla

  mjölmålla, Chenopodium quinoa, art i familjen amarantväxter, se quinoa.
 7. mjölutbyte

  mjölutbyte, kvarnteknisk term, detsamma som förmalningsgrad.
 8. mjölkhushållning

  mjölkhushållning, den typ av ekonomi som var karakteristisk för bondekulturen i de inre delarna av Nordsverige, där fäbodsystemet med sin extensiva boskapsskötsel gick ut på att man under sommaren skulle ta till vara så mycket som möjligt inför vintern av hållbara mjölkprodukter – ost, mes­ost, långmjölk och i viss mån smör.
 9. mjölknäring

  mjölknäring, ersättning för modersmjölk till djur.
 10. Mjölkdroppen

  Mjölkdroppen, egentligen Föreningen Mjölkdroppen , förening bildad i Stockholm i början av 1900-talet efter fransk förebild med mjölkdistribution till behövande spädbarn, läkarkontroller och hälsofostran som huvuduppgift.