1. ölsupa

  ö`lsupa subst. ~n ORDLED: öl--sup-an
  Svensk ordbok
 2. bovete

  bo`vete subst. ~t ORDLED: bo--vet-et
  Svensk ordbok
 3. plumpudding

  plum`pudding subst. ~en ~ar ORDLED: plum--pudd-ing-en
  Svensk ordbok
 4. kiselgur

  ki`selgur subst. ~en el. ~et ORDLED: kisel--gur-en
  Svensk ordbok
 5. mala

  ma`la verb malde malt, mald el. malen, malda el. malna, pres. mal äv. maler ORDLED: mal-de SUBST.: malande, malning
  Svensk ordbok
 6. mulen

  mu`len adj. mulet mulna ORDLED: muln-are
  Svensk ordbok
 7. mull

  mull subst. ~en ORDLED: mull-en
  Svensk ordbok
 8. tapioka

  tapioka [-å`ka, -å´ka äv. -o`ka, -o´ka] subst. ~n ORDLED: tapiok-an
  Svensk ordbok
 9. hirs

  hirs´ subst. ~en ORDLED: hirs-en
  Svensk ordbok
 10. välling

  väll`ing subst. ~en ~ar ORDLED: väll-ing-en
  Svensk ordbok