1. mjölutbyte

  mjölutbyte, kvarnteknisk term, detsamma som förmalningsgrad.
 2. mjölkhushållning

  mjölkhushållning, den typ av ekonomi som var karakteristisk för bondekulturen i de inre delarna av Nordsverige, där fäbodsystemet med sin extensiva boskapsskötsel gick ut på att man under sommaren skulle ta till vara så mycket som möjligt inför vintern av hållbara mjölkprodukter – ost, mes­ost, långmjölk och i viss mån smör.
 3. mjölknäring

  mjölknäring, ersättning för modersmjölk till djur.
 4. Mjölkdroppen

  Mjölkdroppen, egentligen Föreningen Mjölkdroppen , förening bildad i Stockholm i början av 1900-talet efter fransk förebild med mjölkdistribution till behövande spädbarn, läkarkontroller och hälsofostran som huvuduppgift.
 5. Mjölkspegeln

  Mjölkspegeln, tidskrift som utgavs 1986–2013 av Mjölkfrämjandet (organisation inom Svensk Mjölk) med 4 nummer per år.
 6. mjöldaggssvampar

  mjöldaggssvampar, Erysiphales, ordning sporsäckssvampar med över 500 arter, varav ca 90 i Sverige.
 7. mjölkalkalisyndrom

  mjölkalkalisyndrom, term för ett tillstånd med hög kalciumhalt i blodet (hyperkalcemi) och utfällningar av kalciumfosfat i njurkanalerna (nefrokalcinos).
 8. Mjölefjärden

  Mjölefjärden, bukt i södra Västerbotten; för belägenhet se landskapskarta Västerbotten.
 9. mjölkstockning

  mjölkstockning, galaktostas , mjölköverfyllnad av mjölkgångarna i brösten som uppkommer om brösten töms ofullständigt vid amningen.
 10. mjölkersättning

  mjölkersättning, vanligen detsamma som modersmjölksersättning.