1. mjölksyradehydrogenas

  mjölksyradehydrogenas, detsamma som laktatdehydrogenas.
 2. mjölkbildning.

  mjölkbildning. Mjölken bildas hos däggdjur i juvret i mikroskopiskt små körtelblåsor, alveoler.
 3. mjölmålla

  mjölmålla, Chenopodium quinoa, art i familjen amarantväxter, se quinoa.
 4. mjölutbyte

  mjölutbyte, kvarnteknisk term, detsamma som förmalningsgrad.
 5. mjölkhushållning

  mjölkhushållning, den typ av ekonomi som var karakteristisk för bondekulturen i de inre delarna av Nordsverige, där fäbodsystemet med sin extensiva boskapsskötsel gick ut på att man under sommaren skulle ta till vara så mycket som möjligt inför vintern av hållbara mjölkprodukter – ost, mes­ost, långmjölk och i viss mån smör.
 6. mjölknäring

  mjölknäring, ersättning för modersmjölk till djur.
 7. Mjölkspegeln

  Mjölkspegeln, tidskrift som utgavs 1986–2013 av Mjölkfrämjandet (organisation inom Svensk Mjölk) med 4 nummer per år.
 8. mjölkalkalisyndrom

  mjölkalkalisyndrom, term för ett tillstånd med hög kalciumhalt i blodet (hyperkalcemi) och utfällningar av kalciumfosfat i njurkanalerna (nefrokalcinos).
 9. Mjölefjärden

  Mjölefjärden, bukt i södra Västerbotten; för belägenhet se landskapskarta Västerbotten.
 10. mjölkstockning

  mjölkstockning, galaktostas , mjölköverfyllnad av mjölkgångarna i brösten som uppkommer om brösten töms ofullständigt vid amningen.