1. samer

  samer, etnisk och språklig minoritet i Nordskandinavien och på Kolahalvön, förr på svenska vanligen kallade lappar, på norska finner.

 2. mungböna

  mungböna, mungoböna, zanzibarärt, Vigna radiata (synonym Phaseolus aureus), art i familjen ärtväxter.

 3. farinsocker

  farinsocker, råsocker som är gulbrunt eller brunt till färgen.
 4. kams

  kams, norrländsk rätt av råg- eller kornmjöl och riven potatis som formas till bullar och kokas i vatten.
 5. vattenmelon

  vattenmelon, Citrullus lanatus, art i familjen gurkväxter.
 6. emmervete

  emmervete,, emmer, tvåkornsvete, Triticum turgidum ssp. dicoccum (synonym T. turgidum, T. dicoccum), underart i växtfamiljen gräs, ibland betraktad som art.
 7. batat

  batat, sötpotatis, Ipomoea [-me:a] batatas, art i familjen vindeväxter.

 8. hagtornar

  hagtornar, Crataegus, släkte rosväxter på norra halvklotet med uppgivet artantal från knappt 200 till mer än 1 000; detta beror på att man ibland räknar och ibland inte räknar underarter, former och småarter som arter.
 9. grenbroskskivling

  grenbroskskivling, Marasmiellus ramealis, art i basidsvampsordningen Agaricales.
 10. celiaki

  celiaki är en sjukdom där tarmludden i tunntarmen skadas.