1. vete

  vete, brödvete, borstvete, vanligt vete, Triticum aestivum ssp. aestivum (synonym T. aestivum), underart i familjen gräs, ibland betraktad som art.

 2. kvarn

  kvarn, anordning för sönderdelning av ämnen till fina partiklar, speciellt i betydelsen anläggning för malning av spannmål.
 3. gluten

  gluten, den dominerande proteinkomponenten i sädeskorn och mjöl från vete, råg och korn.
 4. bakning

  bakning, framställning av bröd.
 5. mjöldryga

  mjöldryga, mjölöka, Claviceps purpurea, art i divisionen sporsäckssvampar.
 6. grahamsmjöl

  grahamsmjöl, fullkornsmjöl av vete, där kärnan och skalet mals separat och sedan blandas.
 7. förmalningsgrad

  förmalningsgrad, mjölutbyte, utmalningsgrad, mått på hur mycket mjöl man får ut vid mjöltillverkning i procent av kärnans totala vikt.
 8. julmat

  julmat är sådana maträtter som man äter under julhelgen.
 9. fingerhirs

  fingerhirs, afrikansk hirs, dagussi, korakan, mandua, ragi, Eleusine coracana, art i växtfamiljen gräs.
 10. kolokvint

  kolokvint,, Citrullus colocynthis (synonym Colocynthis vulgaris), art i familjen gurkväxter.