1. vete

  vete, brödvete, borstvete, vanligt vete, Triticum aestivum ssp. aestivum (synonym T. aestivum), underart i familjen gräs, ibland betraktad som art.

 2. gluten

  gluten, den dominerande proteinkomponenten i sädeskorn och mjöl från vete, råg och korn.
 3. bakning

  bakning, framställning av bröd.
 4. fiskmjöl

  fiskmjöl, produkt tillverkad av torkad småfisk och fiskrens från fiskindustrin, använd huvudsakligen som fodermedel.
 5. kvarn

  kvarn, anordning för sönderdelning av ämnen till fina partiklar, speciellt i betydelsen anläggning för malning av spannmål.
 6. mjöldryga

  mjöldryga, mjölöka, Claviceps purpurea, art i divisionen sporsäckssvampar.
 7. bovete

  bovete, bokvete, Fagopyrum esculentum, art i familjen slideväxter.

 8. julmat

  julmat är sådana maträtter som man äter under julhelgen.
 9. fingerhirs

  fingerhirs, afrikansk hirs, dagussi, korakan, mandua, ragi, Eleusine coracana, art i växtfamiljen gräs.
 10. grahamsbröd

  grahamsbröd, bröd som bakas av grahamsmjöl, fullkornsmjöl av vete.