1. grahamsmjöl

  grahamsmjöl, fullkornsmjöl av vete, där kärnan och skalet mals separat och sedan blandas.
 2. förmalningsgrad

  förmalningsgrad, mjölutbyte, utmalningsgrad, mått på hur mycket mjöl man får ut vid mjöltillverkning i procent av kärnans totala vikt.
 3. falltal

  falltal, ett mått på α-amylasaktiviteten i mjöl eller kärna, som speglar mältningsgraden.
 4. kolokvint

  kolokvint,, Citrullus colocynthis (synonym Colocynthis vulgaris), art i familjen gurkväxter.
 5. kronans kaka

  kronans kaka, drottningtårta, sockerkaka i vilken kokt potatis har ersatt mjölet i smeten, ursprungligen (från slutet av 1800-talet i Sverige, möjligen med tyska rötter) ett sätt att dryga ut mjölet under svåra år.
 6. extensograf

  extensograf, instrument (av märket Brabender) som mäter tänjbarheten i vetedeg för att bedöma mjölets bakningsegenskaper.
 7. farinograf

  farinograf, instrument (av märket Brabender) som grafiskt registrerar utvecklingstid, konsistens och stabilitet i vetedeg under knådning för att bedöma mjölets vattenbindning och proteinkvalitet från bakningssynpunkt.
 8. axgroning

  axgroning, groning innan fröet, kärnan, lämnat axet.
 9. örighet

  örighet, mått på vidhäftningsförmågan hos partiklarna i mjöl från brödsäd.
 10. nödbröd

  nödbröd, surrogat för bröd av spannmål under perioder av missväxt, har i Sverige främst utgjorts av barkbröd, men mycket annat har använts att dryga ut mjölet med, t.ex. agnar, finskuren hackelse, islandslav (”brödmossa”), sälg- och lindlöv, kvickrots- och missnerötter, spätt gräs, årsskott av ljung och tall (”tallstrunt”), hasselknopp, frön av bl.a. mannagräs och syra (Rumex), ek- och bokollon, och även animaliska ämnen som fiskrom och malda kreatursben.