1. nödbröd

  nödbröd, surrogat för bröd av spannmål under perioder av missväxt, har i Sverige främst utgjorts av barkbröd, men mycket annat har använts att dryga ut mjölet med, t.ex. agnar, finskuren hackelse, islandslav (”brödmossa”), sälg- och lindlöv, kvickrots- och missnerötter, spätt gräs, årsskott av ljung och tall (”tallstrunt”), hasselknopp, frön av bl.a. mannagräs och syra (Rumex), ek- och bokollon, och även animaliska ämnen som fiskrom och malda kreatursben.
 2. kvarnindustri

  kvarnindustri, gren inom livsmedelsindustrin med tillverkning av mjöl och gryn samt kli och fodermjöl (tidigare gröpe).
 3. Oliver Evans

  Evans, Oliver, 1755–1819, amerikansk tekniker, verksam i Philadelphia.
 4. lavar

  lavar, Lichenes, organismer där svampar sammanlever med alger eller cyanobakterier och utvecklar busk-, blad- eller skorplika växtformer.
 5. jultomten

  jultomten är en figur som sägs komma med julklapparna till jul.
 6. rågsikt

  rå`gsikt subst. ~en ORDLED: råg--sikt-en
  Svensk ordbok
 7. nödår

  nö`dår subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: nöd--år-et
  Svensk ordbok
 8. vete

  ve`te subst. ~t ORDLED: vet-et
  Svensk ordbok
 9. mjöldryga

  mjö`ldryga subst. ~n mjöldrygor ORDLED: mjöl--dryg-an
  Svensk ordbok
 10. nedarbeta

  ne`darbeta el. ne`rarbeta verb ~de ~t ORDLED: ned--arbet-ar, ner--arbet-ar SUBST.: nedarbetande, nedarbetning, nerarbetande, nerarbetning
  Svensk ordbok