1. mjölk

  mjölk, ibland använd benämning på växternas mjölksaft.

 2. mjölk

  mjölk, sekret som bildas i mjölkkörtlarna hos däggdjur och som täcker hela näringsbehovet hos en nyfödd.

 3. mjölke

  mjölke, mjölkört, rallarros, Chamerion angustifolium (synonym Epilobium angustifolium, Chamaenerion angustifolium), art i familjen dunörtsväxter.
 4. mjölke

  mjölke, sperma hos fiskar.
 5. vitaminer

  vitaminer, organiska föreningar som djur inklusive människa behöver och som måste tillföras genom födan eftersom de inte i tillräcklig mängd, eller inte alls, kan bildas i kroppen.

 6. kondenserad mjölk

  kondenserad mjölk, kondensmjölk, mjölk som genom indunstning fått lägre vattenhalt och därmed ökad torrsubstanshalt.
 7. gammaldags mjölk

  gammaldags mjölk, konsumtionsmjölk med en naturlig fetthalt på 3,5–4,5 %.
 8. ekologisk mjölk

  ekologisk mjölk, mjölk som producerats i ekologiskt lantbruk.
 9. galax

  galax, stjärnsystem, gravitationellt sammanhållet system av stjärnor, gas- och stoftmoln, liknande vårt eget stjärnsystem, Vintergatan.
 10. ost

  ost, färsk eller mognad mjölkprodukt som tillverkas genom att vassle avskiljs efter koagulering eller annan motsvarande behandling av mjölk eller mjölkprodukt.