1. flamingo

  flamingo är en fågel som finns i varma länder på många håll i världen.
 2. naturahushållning

  naturahushållning är ett ekonomiskt system.
 3. centrifugering

  centrifugering, mekanisk metod för att med centrifugalkraftens hjälp separera icke blandbara vätskor från varandra eller fasta ämnen från en vätska eller gas.
 4. choklad

  choklad, sötsak vars viktigaste råvara, kakaobönorna, kommer från tropikernas kakaoträd, Theobroma cacao.
 5. Alfa Laval AB

  Alfa Laval AB, Lund, moderbolag i en internationellt verksam industrikoncern.
 6. nötkreatur

  nötkreatur är en art oxdjur.

 7. matcirkel

  matcirkel är ett sätt att dela in livsmedel efter vad de innehåller för näringsämnen.
 8. emulgering

  emulgering (ytterst till latin emulgeo, egentligen: ’mjölka ut’, ’utsuga’, ’uttömma’), överföring av ämnen i emulsion.
 9. mjölksyra

  mjölksyra, α-hydroxipropionsyra, CH3CH(OH)COOH, färglös vätska som har sirapskonsistens och som absorberar fukt ur luften.

 10. boskapsskötsel

  boskapsskötsel, i vid mening hållandet av olika slags hov- och klövbärande husdjur för i första hand produktion av kött, mjölk, hudar, ull och spillning men även för deras användning som last- och dragdjur.