1. glass

  glass, fryst livsmedel med mjölk som huvudingrediens.
 2. laktos

  laktos, mjölksocker, en disackarid uppbyggd av galaktos som är förenad med glukos genom en β-1,4-glukosidbindning.
 3. naturahushållning

  naturahushållning är ett ekonomiskt system.
 4. boskapsskötsel

  boskapsskötsel, i vid mening hållandet av olika slags hov- och klövbärande husdjur för i första hand produktion av kött, mjölk, hudar, ull och spillning men även för deras användning som last- och dragdjur.

 5. galaktos

  galaktos, C 6H 12O 6, en sockerart som liksom glukos (druvsocker) och fruktos (fruktsocker) är en monosackarid med sex kolatomer (aldohexos).
 6. emulgering

  emulgering (ytterst till latin emulgeo, egentligen: ’mjölka ut’, ’utsuga’, ’uttömma’), överföring av ämnen i emulsion.
 7. centrifugering

  centrifugering, mekanisk metod för att med centrifugalkraftens hjälp separera icke blandbara vätskor från varandra eller fasta ämnen från en vätska eller gas.
 8. valar

  valar, Cetacea, ordning däggdjur med ca 80 nutida arter fördelade på de två underordningarna bardvalar och tandvalar.

 9. Alfa Laval AB

  Alfa Laval AB, Lund, moderbolag i en internationellt verksam industrikoncern.
 10. UHT-mjölk

  UHT-mjölk, detsamma som H-mjölk.