1. puff

  puff subst. ~en ~ar ORDLED: puff-en
  Svensk ordbok
 2. sur

  sur adj. ~t
  Svensk ordbok
 3. kött

  kött subst. ~et ORDLED: kött-et
  Svensk ordbok
 4. smak

  smak subst. ~en ~er ORDLED: smak-en
  Svensk ordbok
 5. fylla

  2fyll`a verb fyllde fyllt, pres. fyller ORDLED: fyll-er SUBST.: fyllande, fyllning (till 1)
  Svensk ordbok
 6. sila

  si`la verb ~de ~t ORDLED: sil-ar SUBST.: silande, silning (till 1); 2sil (till 1)
  Svensk ordbok
 7. in

  1in´ adv.
  Svensk ordbok
 8. flyta

  fly`ta verb flöt flutit fluten flutna, pres. flyter ORDLED: flyt-er SUBST.: flytande
  Svensk ordbok
 9. sätta

  sätt`a verb satte satt, pres. sätter ORDLED: sätt-er SUBST.: sättande (till 1--6), sättning (till 3--5)
  Svensk ordbok