1. termoplast

  termoplast, plast som vid uppvärmning blir plastisk (formbar) och som upprepade gånger kan överföras till plastiskt tillstånd.
 2. darwinism

  darwinism, äldre benämning på utvecklings- eller evolutionsläran.
 3. röntgenstrålning

  röntgenstrålning, elektromagnetisk strålning med våglängder ca 0,001–50 nm (nanometer), uppkallad efter Wilhelm Röntgen.
 4. alpacka

  alpacka, Lama glama, tamdjur av familjen kameldjur, framavlad ur vikunja och lama.

 5. slöjd

  slöjd, skolämne i grundskolan samt i vissa av gymnasieskolans program, t.ex. hantverksprogrammet.
 6. härdplast

  härdplast, plast som efter härdning inte kan smältas, dvs. omformas.
 7. Salvador Dalí

  Salvador Dalí var en känd spansk konstnär.
 8. alkalimetaller

  alkalimetaller, sammanfattande benämning på de sex metalliska grundämnena i periodiska systemets grupp 1 (IA): litium, natrium, kalium, rubidium, cesium och francium.

 9. membran

  membran, tunn skiljevägg eller hinna, hos den levande cellen den struktur som omsluter cytoplasman och avgränsar den från den yttre miljön (cellmembran, plasmamembran) samt de strukturer som avgränsar organeller inuti cellen; en äldre benämning är enhetsmembran.
 10. kattbjörn

  kattbjörn är en art i djurfamiljen halvbjörnar.