1. kaktusväxter

  kaktusväxter, kaktéer, kaktusar, Cactaceae, familj tvåhjärtbladiga växter med drygt 2 000 arter xerofytiska fleråriga träd, buskar och halvbuskar; många är örtartade.
 2. ugglor

  ugglor är en grupp fåglar.
 3. PVC

  PVC, beteckning för vinylkloridplast, en termoplast baserad på polyvinylklorid.
 4. angoraget

  angoraget, en från Tibet härstammande getras vars mjuka och vita, grå eller svarta ull kallas mohair.
 5. ek

  ek, vanlig ek, skogsek, sommarek, stjälkek, Quercus robur, art i familjen bokväxter.

 6. tyska hårdhetsgrader

  tyska hårdhetsgrader, °dH, mått på vattens hårdhet/mjukhet.
 7. skärgård

  skärgård är ett område med öar av olika storlek utanför en kust.
 8. tvål

  tvål, rengöringsmedel i fast form som består av natriumsalter av fettsyror och natriumhydroxid.

 9. funktionalism

  funktionalism, benämning på en radikal arkitekturströmning som formades i Europa omkring 1925.
 10. orre

  orre, Lyrurus tetrix, art i familjen fasanfåglar.