1. självkänsla

  självkänsla innebär att vara medveten om den egna personlighetens värde, alltså att känna att man är värdefull som människa.
 2. Storbritannien

  Storbritannien, stat i västra Europa.

 3. folkdräkt

  folkdräkt, samlande beteckning för kläder med lokal särprägel, burna av landsbygdens befolkning i samhällen av förindustriell karaktär och med hög grad av självhushållning.
 4. look

  look [lok´] subst. ~en ~ar ORDLED: look-en
  Svensk ordbok
 5. stylist

  stylist [stajlis´t] subst. ~en ~er äv. stajlis´t ~en ~er ORDLED: styl-ist-en, stajl-ist-en
  Svensk ordbok
 6. Barbiedocka

  Barbiedocka [ba`bi-] subst. ~n Barbiedockor ORDLED: Barbie--dock-an
  Svensk ordbok
 7. camp

  camp [käm´p äv. kam´p] adj., ibl. best. f. och plur. ~a
  Svensk ordbok
 8. tjusig

  tju`sig adj. ~t ORDLED: tjus-ig
  Svensk ordbok
 9. mode

  mo`de subst. ~t ~n ORDLED: mod-et
  Svensk ordbok