1. friskvård

  friskvård är allt som människor gör för att förebygga sjukdomar.
 2. folkhälsa

  folkhälsa är hälsotillståndet hos befolkningen i ett land, alltså hur människor i allmänhet mår.
 3. blodtryck

  blodtryck är det tryck som uppstår när blodet pressas från hjärtat ut i kroppen och tillbaka till hjärtat.

 4. staffansritt

  staffansritt, staffansskede, ett traditionellt upptåg på annandag jul, Staffans eller Stefanos dag, med förebilder i medeltida kontinentalt julfirande.
 5. Mai-Lis Hellénius

  Hellénius, Mai-Lis, född 1953, läkare.
 6. kvinnlig rösträtt

  kvinnlig rösträtt, rätt för kvinnor att avge röst, i de flesta fall också kvinnors valbarhet, till nationella representationer (riksdag, parlament etc.), en av kvinnorörelsens stora frågor.
 7. pedagogik

  pedagogik, vetande och metoder som tillämpas i uppfostran, undervisning och utbildning.
 8. spänsta

  spän`sta verb ~de ~t ORDLED: spänst-ar SUBST.: spänstande
  Svensk ordbok
 9. vällevnadsman

  vä`llevnadsman subst. ~nen vällevnadsmän, best. plur. vällevnadsmännen ORDLED: väl-lev-nads--mann-en
  Svensk ordbok
 10. försoffa

  försoffa [-såf´a] verb ~de ~t ORDLED: för-soff-ar SUBST.: försoffande, försoffning
  Svensk ordbok