1. sporsäckssvampar

  sporsäckssvampar, säcksvampar, askomyceter, Ascomycota, det största fylumet av svampar med ca 65 000 beskrivna arter, varav ca 40 % är lavbildande.
 2. sotsvampar

  sotsvampar, tidigare brandsvampar, grupp basidsvampar inom ordningarna Tilletiales och Ustilaginales vilka lever som parasiter på levande växter.
 3. krös

  krös, vissa arter av släktena Craterocolla, Exidia, Myxarium och Tremella i gruppen gelésvampar.
 4. mycelium

  mycelium, se mycel.
 5. almsjuka

  almsjuka, parasitsjukdom på alm, lundalm och vresalm som orsakas av någon av sporsäckssvamparna Ophiostoma ulmi eller Ophiostoma novo-ulmi.
 6. mykorrhiza

  mykorrhiza, svamprot, ett slags samliv mellan svampars mycel och växters rötter, jordstammar eller protallier (gametofyten hos ormbunkar).

 7. dikaryot

  dikaryot sägs en cell med två cellkärnor vara.
 8. aktinomyceter

  aktinomyceter, Actinomycetales, en mycket stor grupp grampositiva bakterier med ett trådformigt, grenat växtsätt som påminner om svamparnas hyfer.
 9. fortplantning

  fortplantning, förökning, reproduktion, alstrandet av avkomma – de levande organismernas främsta kännemärke.
 10. rostsvampar

  rostsvampar, Pucciniales, ordning fruktkroppslösa små basidsvampar som parasiterar på ormbunkar och fröväxter.