1. svartrost

  svartrost, växtsjukdom orsakad av rostsvampen Puccinia graminis, som värdväxlar mellan gräsarter och berberis eller mahonia.
 2. grönmögel

  grönmögel, gemensamt namn på de svampar av släktet Penicillium som har gröna konidier.
 3. snöskytte

  snöskytte, växtsjukdom på tall i främst nordliga lägen med normalt stora mängder lössnö.
 4. hylle

  hylle, velum , hos många hattsvampar det skyddande mycel som när fruktkroppen är ung täcker dels hela fruktkroppen ( velum universale), dels de sporproducerande delarna ( velum partiale); när fruktkroppen växt färdigt kan rester av dessa hyllen finnas kvar dels som en strumpa runt fotens nedre del och fjäll på hatten, dels som en ring runt foten högre upp.
 5. ärtmjöldagg

  ärtmjöldagg, växtsjukdom på ärter vilken orsakas av sporsäckssvampen Erysiphe pisi.
 6. kolvsvamp

  kolvsvamp, gräsens kolvsvamp, Epichloë typhina, art i gruppen sporsäckssvampar.
 7. ambrosiasvampar

  ambrosiasvampar, svampar som ”odlas” av barkborrar i dessas gångar i veden.
 8. gräsmjöldagg

  gräsmjöldagg, ekonomiskt mycket viktig sjukdom på gräs och stråsäd vilken orsakas av den parasitiska sporsäckssvamparten Erysiphe graminis.
 9. gelérost

  gelérost, vintersporstadiet av arter av rostsvampssläktet Gymnosporangium, som förekommer på många arter av släktet enar.
 10. violticka

  violticka, Trichaptum abietinum, art i basidsvampsordningen Polyporales.