1. insektsmögel

  insektsmögel, arter inom ordningen Entomophthorales i svampdivisionen Zygomycota.
 2. vedborrar

  vedborrar, arter i skalbaggsfamiljen barkborrar, kännetecknade av att honorna gör modergångar (jämför barkborrar) djupt in i ved.
 3. förna

  förna är dött material som finns på och i marken.
 4. mark

  mark, den del av den fasta jordytan som påverkas av atmosfären och levande organismer.
 5. befruktning

  befruktning, konception, den biologiska process då könsceller ( spermie och äggcell) förenas till en zygot och en ny individ börjar utvecklas.
 6. bomullsmögel

  bomullsmögel, svampsjukdom på ett stort antal tvåhjärtbladiga kulturväxter över hela världen, åstadkommen av sporsäckssvampen Sclerotinia sclerotiorum.
 7. brunrost

  brunrost, sjukdom på vete, råg och flera andra gräs, orsakad av basidsvampen Puccinia recondita.
 8. shiitakesvamp

  shiitakesvamp, Lentinula edodes, art hattsvamp i basidsvampsordningen Agaricales.
 9. mjöldaggssvampar

  mjöldaggssvampar, Erysiphales, ordning sporsäckssvampar med över 500 arter, varav ca 90 i Sverige.
 10. hussvamp

  hussvamp, Serpula lacrymans, art i basidsvampsordningen Boletales.