1. mycel

    mycel är ett nätverk av fina celltrådar som finns hos svampar.
  2. svampar

    svampar är väl för de flesta liktydigt med kantareller, champinjoner och liknande som växer i skogen och som man plockar på hösten.
  3. förna

    förna är dött material som finns på och i marken.