1. mycel

  mycel, mycelium, svampars vegetativa hyfer, som i typiska fall är ofärgade, förgrenade, hopfiltade och fleråriga.
 2. svampar

  svampar, Fungi, organismrike med totalt ca 100 000 beskrivna arter, varav ca 12 500 i Sverige.

 3. matsvampar

  matsvampar, svampar som används som födoämne eller krydda.
 4. jästsvampar

  jästsvampar, jäst, encelliga, mikroskopiskt små sporsäckssvampar som inte bildar något egentligt mycel.
 5. hyf

  hyf, oftast grenig, kärnförsedd celltråd som bygger upp en svamp.
 6. mykorrhiza

  mykorrhiza, svamprot, ett slags samliv mellan svampars mycel och växters rötter, jordstammar eller protallier (gametofyten hos ormbunkar).

 7. mögel

  mögel, term som ofta används om ytligt och därför synligt mycel av systematiskt helt olika svampar.
 8. sporsäckssvampar

  sporsäckssvampar, säcksvampar, askomyceter, Ascomycota, det största fylumet av svampar med ca 65 000 beskrivna arter, varav ca 40 % är lavbildande.
 9. basidsvampar

  basidsvampar, basidiesvampar, basidiomyceter, Basidiomycota, fylum svampar som omfattar ca 32 000 kända arter.
 10. dikaryot

  dikaryot sägs en cell med två cellkärnor vara.