1. mycelium

  mycelium, se mycel.
 2. zygomyceter

  zygomyceter, oksvampar, Zygomycota, svampfylum med drygt 700 arter.
 3. aktinomyceter

  aktinomyceter, Actinomycetales, en mycket stor grupp grampositiva bakterier med ett trådformigt, grenat växtsätt som påminner om svamparnas hyfer.
 4. rostsvampar

  rostsvampar, Pucciniales, ordning fruktkroppslösa små basidsvampar som parasiterar på ormbunkar och fröväxter.
 5. grönmögel

  grönmögel, gemensamt namn på de svampar av släktet Penicillium som har gröna konidier.
 6. hylle

  hylle, velum , hos många hattsvampar det skyddande mycel som när fruktkroppen är ung täcker dels hela fruktkroppen ( velum universale), dels de sporproducerande delarna ( velum partiale); när fruktkroppen växt färdigt kan rester av dessa hyllen finnas kvar dels som en strumpa runt fotens nedre del och fjäll på hatten, dels som en ring runt foten högre upp.
 7. ambrosiasvampar

  ambrosiasvampar, svampar som ”odlas” av barkborrar i dessas gångar i veden.
 8. mykoplasma

  mykoplasma, Mycoplasma, ett släkte bakterier som saknar fast cellvägg.
 9. mark

  mark, den del av den fasta jordytan som påverkas av atmosfären och levande organismer.
 10. hyfomyceter

  hyfomyceter, Hyphomycetes, anamorfa svampar vilkas konidiesporer bildas på konidiebärare som utgår direkt från mycelet och inte sitter i pyknid.