1. hussvamp

  hussvamp, Serpula lacrymans, art i basidsvampsordningen Boletales.
 2. aktinomyceter

  aktinomyceter, Actinomycetales, en mycket stor grupp grampositiva bakterier med ett trådformigt, grenat växtsätt som påminner om svamparnas hyfer.
 3. svartrost

  svartrost, växtsjukdom orsakad av rostsvampen Puccinia graminis, som värdväxlar mellan gräsarter och berberis eller mahonia.
 4. grönmögel

  grönmögel, gemensamt namn på de svampar av släktet Penicillium som har gröna konidier.
 5. snöskytte

  snöskytte, växtsjukdom på tall i främst nordliga lägen med normalt stora mängder lössnö.
 6. insektsmögel

  insektsmögel, arter inom ordningen Entomophthorales i svampdivisionen Zygomycota.
 7. Quorn

  Quorn ®, halvfabrikat som används som ingrediens i färdigrätter eller som råvara vid matlagning.
 8. fortplantning

  fortplantning, förökning, reproduktion, alstrandet av avkomma – de levande organismernas främsta kännemärke.
 9. ärtmjöldagg

  ärtmjöldagg, växtsjukdom på ärter vilken orsakas av sporsäckssvampen Erysiphe pisi.
 10. kolvsvamp

  kolvsvamp, gräsens kolvsvamp, Epichloë typhina, art i gruppen sporsäckssvampar.