1. sotsvampar

  sotsvampar, tidigare brandsvampar, grupp basidsvampar inom ordningarna Tilletiales och Ustilaginales vilka lever som parasiter på levande växter.
 2. gräsmjöldagg

  gräsmjöldagg, ekonomiskt mycket viktig sjukdom på gräs och stråsäd vilken orsakas av den parasitiska sporsäckssvamparten Erysiphe graminis.
 3. krös

  krös, vissa arter av släktena Craterocolla, Exidia, Myxarium och Tremella i gruppen gelésvampar.
 4. gelérost

  gelérost, vintersporstadiet av arter av rostsvampssläktet Gymnosporangium, som förekommer på många arter av släktet enar.
 5. violticka

  violticka, Trichaptum abietinum, art i basidsvampsordningen Polyporales.
 6. vedborrar

  vedborrar, arter i skalbaggsfamiljen barkborrar, kännetecknade av att honorna gör modergångar (jämför barkborrar) djupt in i ved.
 7. befruktning

  befruktning, konception, den biologiska process då könsceller ( spermie och äggcell) förenas till en zygot och en ny individ börjar utvecklas.
 8. bomullsmögel

  bomullsmögel, svampsjukdom på ett stort antal tvåhjärtbladiga kulturväxter över hela världen, åstadkommen av sporsäckssvampen Sclerotinia sclerotiorum.
 9. brunrost

  brunrost, sjukdom på vete, råg och flera andra gräs, orsakad av basidsvampen Puccinia recondita.
 10. shiitakesvamp

  shiitakesvamp, Lentinula edodes, art hattsvamp i basidsvampsordningen Agaricales.