1. encyklopedi

  encyklopedi, referensverk, i tryckt eller digital form, som har ambitionen att sammanfatta allt vetande, antingen i allmänhet eller inom ett visst område.
 2. halvgeneriskt köp

  halvgeneriskt köp, köp då det inhandlade visserligen får härröra från en bestämd myckenhet av samma slag (genusköp) men där avtalet föreskriver vissa inskränkningar, t.ex. att en vara måste levereras ur ett visst angivet lager.
 3. tapetserarstil

  tapetserarstil, sadelmakarstil , inredningsstil under 1870–80-talen kännetecknad av ett överrikt bruk av textilier.
 4. rokoko

  rokoko, konststil i Europa decennierna kring 1700-talets mitt.
 5. poesialbum

  poesialbum, album som fylls med egenhändiga dikter av (vanligen) ägarinnan och hennes väninnor.
 6. lax

  lax, Salmo salar, art i familjen laxfiskar.

 7. universum

  universum, kosmos, världsalltet, hela rummet och tiden, inklusive all energi och materia, som utgör den av människan upplevda verkligheten.

 8. Jämtland

  Jämtland, landskap i Norrland.

 9. kosmologi

  kosmologi, läran om universums storskaliga byggnad, uppkomst och utveckling.