1. grekisk mat

  grekisk mat. Det grekiska kökets rötter i antiken är lika härdiga som olivträdets; att äta med måtta av vad jorden ger, att njuta vinet och vännernas sällskap är det som formade och än i dag formar en måltid.

 2. myckenhet

  myck`enhet subst. ~en ~er ORDLED: myck-en-het-en
  Svensk ordbok
 3. italiensk mat

  italiensk mat. Den italienska gastronomin har ett gott rykte som vilar tryggt på utsökta råvaror och utstuderad enkelhet.

 4. tapetserarstil

  tapetserarstil, sadelmakarstil , inredningsstil under 1870–80-talen kännetecknad av ett överrikt bruk av textilier.
 5. artikel

  artikel, formord eller suffix som anger substantivets (eller den utbyggda nominalfrasens) bestämdhet.
 6. Gregorius Reisch

  Reisch, Gregorius ( Gregor), död 1525, tysk lärd.
 7. encyklopedi

  encyklopedi, referensverk, i tryckt eller digital form, som har ambitionen att sammanfatta allt vetande, antingen i allmänhet eller inom ett visst område.
 8. kvantum

  kvantum (latin quantum, av quantus ’av en viss storlek’), pluralis kvanta, viss myckenhet eller mängd; som naturvetenskaplig term använt främst inom kvantmekaniken och med den besläktade forskningsområden.
 9. julmat

  julmat utgör – som för det mesta när det gäller föda med rituella aspekter – ett mycket ålderdomligt inslag i helgtraditionen.
 10. halvgeneriskt köp

  halvgeneriskt köp, köp då det inhandlade visserligen får härröra från en bestämd myckenhet av samma slag (genusköp) men där avtalet föreskriver vissa inskränkningar, t.ex. att en vara måste levereras ur ett visst angivet lager.