1. partitiv

  partitiv, språkvetenskaplig term för relationen mellan del och helhet eller om en vag myckenhet av ett kollektivt flertal eller ett ämne.
 2. gustavianska papperen

  gustavianska papperen, samling av Gustav  III:s efterlämnade handlingar i Uppsala universitetsbibliotek, dit kungen 1788 testamenterat dem med föreskrift att de skulle göras tillgängliga först 50 år efter hans död.
 3. rokoko

  rokoko, konststil i Europa decennierna kring 1700-talets mitt.
 4. sockenbeskrivning

  sockenbeskrivning, genre inom den topografiska litteraturen, där en sockens natur, befolkning, näringsliv och historiska sevärdheter beskrivs.
 5. poesialbum

  poesialbum, album som fylls med egenhändiga dikter av (vanligen) ägarinnan och hennes väninnor.
 6. kodikologi

  kodikologi, codicologi, handskriftskunskap (tyska Handschriftenkunde), den alltmer accepterade benämningen på den vetenskapsgren som studerar den handskrivna boken, handskriften ( codex), ur alla aspekter och i alla detaljer.
 7. lax

  lax, Salmo salar, art i familjen laxfiskar.

 8. universum

  universum, kosmos, världsalltet, hela rummet och tiden, inklusive all energi och materia, som utgör den av människan upplevda verkligheten.

 9. Jämtland

  Jämtland, landskap i Norrland.

 10. kosmologi

  kosmologi, läran om universums storskaliga byggnad, uppkomst och utveckling.