1. litervis

  li`tervis adv. ORDLED: liter-vis
  Svensk ordbok
 2. bibba

  bibb`a subst. ~n bibbor ORDLED: bibb-an
  Svensk ordbok
 3. oration

  oration [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: or-at-ion-en
  Svensk ordbok
 4. mindre

  2min´dre adj., komp., ingen böjning ORDLED: mind-re
  Svensk ordbok
 5. antal

  an`tal [långt sista a] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: an--tal-et
  Svensk ordbok
 6. hop

  2hop subst. ~en ~ar ORDLED: hop-en
  Svensk ordbok
 7. spruta

  2spru`ta verb ~de ~t ORDLED: sprut-ar SUBST.: sprutande, sprutning; sprut (till 1)
  Svensk ordbok
 8. full

  full adj. ~t
  Svensk ordbok
 9. all

  all pron. ~t ~a
  Svensk ordbok