1. Nämnden för statligt stöd till trossamfund

  Nämnden för statligt stöd till trossamfund, SST, statlig myndighet som ger stöd till trossamfund i form av organisationbidrag, verksamhetsbidrag och projektbidrag.
 2. Nämnden för utställningar av nutida svensk konst i utlandet

  Nämnden för utställningar av nutida svensk konst i utlandet, se NUNSKU.
 3. EU-nämnden

  EU-nämnden, Nämnden för Europeiska unionen, riksdagens organ för samråd mellan riksdagen och regeringen i frågor som rör Europeiska unionen.

 4. nämnande

  näm`nande subst. ~t ~n ORDLED: nämn-and-et
  Svensk ordbok
 5. nämnare

  näm`nare subst. ~n äv. nämnarn, plur. ~, best. plur. nämnarna ORDLED: nämn-ar-en
  Svensk ordbok
 6. nämna

  näm`na verb nämnde nämnt, pres. nämner ORDLED: nämn-er SUBST.: nämnande
  Svensk ordbok
 7. Höga nämnden

  Höga nämnden, domstol inrättad av Erik  XIV 1560, avsedd som en rikets högsta domstol och ett redskap i kungens hand för kontroll över rättsväsendet i hertigdömena.
 8. nämnbar

  näm`nbar adj. ~t ORDLED: nämn-bar
  Svensk ordbok
 9. nämnvärd

  näm`nvärd adj. nämnvärt ORDLED: nämn--värd
  Svensk ordbok
 10. nämnd

  nämnd [näm´(n)d] subst. ~en ~er ORDLED: nämnd-en
  Svensk ordbok