1. Tom Alandh

  Alandh, Tom, född 1944, journalist, författare och dokumentärfilmare, sedan 1971 producent vid Sveriges Television.
 2. gemensam nämnare

  gemensam nämnare, heltal som utgör en gemensam multipel till två nämnare till två givna bråk.
 3. biologisk psykologi

  biologisk psykologi, tvärvetenskapligt kunskapsområde med inriktning på att förstå och förklara psykologiska funktioner med hjälp av bakomliggande biologiska skeenden, t.ex. nervsystemets aktivitet.
 4. nyliberalism

  nyliberalism, politisk och ekonomisk åskådning som utgår från den klassiska liberalismens tankar om det ekonomiska och sociala livets utveckling utan statsingripanden.
 5. gravitation

  gravitation, den attraherande kraft (dragningskraften) som verkar mellan alla materiekroppar.
 6. intelligent design

  intelligent design, ID, en idé som gör gällande att en intelligent kraft är inblandad i uppkomsten av den levande naturen.
 7. Winston Churchill

  Churchill, Sir Winston Spencer, född 30 november 1874, död 24 januari 1965, brittisk politiker och författare; jämför släktartikel Churchill.

 8. Heraldiska nämnden

  Heraldiska nämnden, Riksarkivets heraldiska nämnd, organ inrättat 1983 för beredning av ärenden rörande statlig, kommunal och viss övrig heraldik.
 9. Psykiatriska nämnden

  Psykiatriska nämnden, en 1967–91 fungerande nationell instans för överprövning av de lokala utskrivningsnämndernas beslut om psykiatrisk tvångsvård.
 10. CECA-nämnden

  CECA-nämnden , rådgivande nämnd till Kommerskollegium för frågor om Sveriges förhållande till EG på stålområdet.