1. Försvarsmakten

  Försvarsmakten, före 1975 Krigsmakten, den myndighet som ansvarar för Sveriges militära försvar.
 2. film

  film, sammanhängande skildring eller berättelse inspelad med kino- eller videoteknik.
 3. liknämnig

  li`knämnig adj. ~t ORDLED: lik--nämn-ig
  Svensk ordbok
 4. hedersomnämnande

  he`dersomnämnande subst. ~t ~n ORDLED: heders--om-nämn-and-et
  Svensk ordbok
 5. nyssnämnda

  nyss`nämnda adj., maskulinum nyssnämnde ORDLED: nyss--nämn-da
  Svensk ordbok
 6. ovannämnd

  ovannämnd [å`-] adj. ovannämnt ORDLED: ovan--nämn-da
  Svensk ordbok
 7. omnämnande

  omnämnande [åm`-] subst. ~t ~n ORDLED: om--nämn-and-et
  Svensk ordbok
 8. omnämna

  omnämna [åm`-] verb omnämnde omnämnt, pres. omnämner ORDLED: om--nämn-er SUBST.: omnämnande
  Svensk ordbok
 9. självutnämnd

  själ`vutnämnd adj. självutnämnt ORDLED: själv--ut-nämn-da
  Svensk ordbok
 10. sistnämnda

  sis`tnämnda adj., maskulinum sistnämnde ORDLED: sist--nämn-da
  Svensk ordbok