1. förstnämnda

  förs`tnämnda adj., maskulinum förstnämnde ORDLED: först--nämn-da
  Svensk ordbok
 2. utnämna

  u`tnämna verb utnämnde utnämnt, pres. utnämner ORDLED: ut--nämn-er SUBST.: utnämnande, utnämning
  Svensk ordbok
 3. sakupplysning

  sa`kupplysning subst. ~en ~ar ORDLED: sak--upp-lys-ning-en
  Svensk ordbok
 4. anspela

  an`spela verb ~de ~t ORDLED: an--spel-ar SUBST.: anspelande, anspelning
  Svensk ordbok
 5. täljare

  täl`jare subst. ~n äv. täljarn, plur. ~, best. plur. täljarna ORDLED: tälj-ar-en
  Svensk ordbok
 6. kuriositet

  kuriosite´t subst. ~en ~er ORDLED: kuri-os-itet-en
  Svensk ordbok
 7. renommé

  renommé subst. ~et äv. ~t ORDLED: re-nommé-et
  Svensk ordbok
 8. förtiga

  förti´ga verb förteg, förtigit, pres. förtiger ORDLED: för-tig-er SUBST.: förtigande
  Svensk ordbok
 9. algoritm

  algorit´m subst. ~en ~er ORDLED: algo-ritm-en
  Svensk ordbok
 10. tautologi

  tautologi [tautologi´ el. taftologi´] subst. ~n äv. ~en, ~er ORDLED: tauto-log-in
  Svensk ordbok