1. ekivok

  ekivok [-vå´k] adj. ~t ORDLED: eki-vok
  Svensk ordbok
 2. förkortning

  förkortning [-kårt´-] subst. ~en ~ar ORDLED: för-kort-ning-en
  Svensk ordbok
 3. uppräkna

  upp`räkna verb ~de ~t ORDLED: upp--räkn-ar SUBST.: uppräknande, uppräkning
  Svensk ordbok
 4. ens

  1ens adv.
  Svensk ordbok
 5. tystnad

  tys`tnad subst. ~en ORDLED: tyst-nad-en
  Svensk ordbok
 6. mäla

  mä`la verb mälde el. mälte, mält, pres. mäler ORDLED: mäl-er SUBST.: mälande
  Svensk ordbok
 7. nominera

  nomine´ra verb ~de ~t ORDLED: nom-in-er-ar SUBST.: nominerande, nominering
  Svensk ordbok
 8. oegentlig

  o`egentlig adj. ~t ORDLED: o--egent-lig
  Svensk ordbok
 9. invertera

  inverte´ra verb ~de ~t ORDLED: in-vert-er-ar SUBST.: inverterande, invertering; inversion
  Svensk ordbok
 10. förlänga

  förläng´a verb förlängde förlängt, pres. förlänger ORDLED: för-läng-er SUBST.: förlängande, förlängning
  Svensk ordbok