1. CECA-nämnden

  CECA-nämnden , rådgivande nämnd till Kommerskollegium för frågor om Sveriges förhållande till EG på stålområdet.
 2. Statens va-nämnd

  Statens va-nämnd, myndighet som handlägger tvister om vatten och avlopp enligt lagen om allmänna vattentjänster.
 3. Yrkesetiska nämnden

  Yrkesetiska nämnden, organ inom Svenska Journalistförbundet som sedan början av 1970-talet har till uppgift att övervaka journalisternas yrkesregler och se till att journalisterna värnar om yrkets integritet och goda namn.
 4. obligatorisk nämnd

  obligatorisk nämnd, nämnd som varje kommun eller region måste ha.

 5. Sokrates

  Sokrates, född 470 eller 469, död 399 f.Kr., grekisk filosof från Athen.
 6. joniserande strålning

  joniserande strålning, oftast benämning på alfa-, beta- och gammastrålning som absorberas i materia och därvid slår ut elektroner från atomer och molekyler, efterlämnande elektriskt laddade joner.

 7. nornor

  nornor, i fornnordisk mytologi kvinnliga väsen som råder över ödet, även gudarnas.
 8. Tyr

  Tyr, Odens son i fornnordisk religion, men förutom i ragnaröksmytologin (se Ragnarök) spelar han en mindre framträdande roll.

 9. Nikolaj Rimskij-Korsakov

  Rimskij-Korsakov, Nikolaj, 1844–1908, rysk tonsättare, musikpedagog och dirigent.
 10. W. Somerset Maugham

  Maugham, William Somerset, 1874–1965, brittisk författare.