1. Adolf Hitler

  Hitler, Adolf, född 20 april 1889, död 30 april 1945, tysk politiker (nazist), rikskansler från 1933, statschef från 1934.

 2. nordiska språk

  nordiska språk, språk som huvudsakligen talas i Norden och som är sinsemellan nära besläktade: danska, färöiska, isländska, norska och svenska.
 3. utilitarism

  utilitarism, nyttomoral, moralisk doktrin som innebär att man alltid skall handla så att konsekvenserna av vad man gör blir så goda som möjligt i den meningen att det sammanlagda välbefinnandet hos alla kännande varelser blir så stort som möjligt.
 4. emigration

  emigration, utvandring.
 5. Nämnden för hemslöjdsfrågor

  Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH , inrättades 1981 för att främja hemslöjden.
 6. Nämnden för skogsteknisk forskning

  Nämnden för skogsteknisk forskning, organisation tillkommen 1972 för att ansvara för ett av staten och skogsbranschen finansierat program för kollektiv skogsteknisk forskning.
 7. Nämnden för internationellt bistånd

  Nämnden för internationellt bistånd, se NIB.
 8. Nämnden för Europeiska unionen

  Nämnden för Europeiska unionen, nämnd för samråd i EU-frågor mellan riksdagen och regeringen, se EU-nämnden.
 9. Nämnden för utställningar av nutida svensk konst i utlandet

  Nämnden för utställningar av nutida svensk konst i utlandet, se NUNSKU.
 10. marxism

  marxism, samlingsbenämning på alla de riktningar och rörelser som hävdat och hävdar släktskap med Karl Marx verk och teorier.